Stanowiska w branży IT

Zawody, które niezwłocznie kojarzone są z branżą IT to informatyk i programista. Istnieje jednak o wiele więcej stanowisk dla osób, które przejawiają nie mniejszą wiedzę w zakresie programowania i nowoczesnych technologii, lecz ich praca nie polega na kodowaniu.

W zespole IT

Na jego czele stoi koordynator, czyli Project Manager. Jest to osoba odpowiedzialna za zorganizowanie prac tak, aby projekt został zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami klienta. Rozdziela zadania, łagodzi spory, czuwa nad przepływem informacji, nadzoruje dokumentację i kontaktuje się z klientem. Nad zgodnością biznesową celu powstawania projektu i wyborem rozwiązań czuwa natomiast Analityk Biznesowy, czyli osoba o szerokiej wiedzy z zakresu sprzedaży i marketingu. Z kolei o graficzne wykończenie produktu zadba UX lub UI Designer. Zbiera on informacje od potencjalnych użytkowników i wyposaża produkt w oczekiwane przez nich rozwiązania. Pod koniec procesu realizacji projekt trafia do Testera Oprogramowania, który w sposób skrupulatny i szczegółowy zajmuje się wyłapaniem ewentualnych nieścisłości i błędów w działaniu i nanosi uwagi w dokumentacji. Poprawki natomiast są już zadaniem dla programistów, którzy ponadto realizują projekty używając języków kodowania. Uważa się ich za inżynierów oprogramowania.

Inne stanowiska

Aby firma IT mogła spełniać swoje cele i stanowić poważną konkurencję, musi mieć zapewnione właściwe i wystarczające zasoby technologiczne. Osobą, która jest odpowiedzialna za kwestie innowacyjności w firmie jest Chief Technical Officer, w skrócie CTO. Z kolei nad poprawnością zaplecza informatycznego, w tym nad bezpieczeństwem danych, zarządzaniem dostępem do nich i do Internetu w firmie będzie odpowiadał Administrator IT lub Administrator Sieci. Firma IT zatrudnia także pracowników z zakresu helpdesku, którzy wykorzystując różne kanały kontaktu pracują z klientem, rozwiązują problemy i przyjmują zgłoszenia. Ponadto zatrudnienie w takiej firmie znajdzie wielu konsultantów, asystentów oraz specjalistów posiadających branżową wiedzę.

Branża IT od lat zapewnia dobre zarobki oraz oferuje ogromne możliwości rozwoju. Droga kariery jest tu jedną z najbardziej rozbudowanych, a ilość stanowisk nie należy do nielicznych. Ponadto rozwój branży w różnych obszarach generuje zapotrzebowanie na coraz to nowsze specjalizacje i miejsca pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.