Czym zajmuje się Product Manager?

W związku z postępem technologicznym i dynamicznym rozwojem rynku pracy, współcześnie mamy do czynienia z wieloma zawodami, które jeszcze kilka lat temu nie funkcjonowały w ogóle. Natomiast współcześnie, funkcjonowanie wielu firm i organizacji nie byłoby możliwe, gdyby nie owe zawody. Jednym z takich zawodów jest product manager.

Kim jest tzw. Product Manager?

Tłumacząc z języka angielskiego, zawód ten to po prostu menedżer produktu lub kierownik ds. produktu. Zawód ten zajmuje szczególne miejsce w kadrach firmy, która nastawiona jest na wyrób towarów i oferowanie usług, w tym z zakresu Custom Development. Osoba na takim stanowisku jest odpowiedzialna za wszelkie procesy i środki wykorzystywane podczas wprowadzania produktów na rynek branżowy, tak więc jest pewnego rodzaju łącznikiem wielu działów w firmie. Ponadto, tworzy strategie marketingowe i opracowuje plan promocji, czego celem jest zwiększenie sprzedaży produktu i jego wyróżnianie się na tle konkurencji. Menedżer produktu może liczyć na zatrudnienie w wielu branżach, nie jest to stanowisko przypisane tylko jednemu sektorowi rynkowemu, choć jego początki wywodzą się typowo z branży technologicznej.

Zadania na tym stanowisku

Menedżer produktu najczęściej odpowiada za zespół w firmie, przewodzi mu, koordynuje pracę czy przydziela zadania i określa ich priorytet. Jego obowiązkiem jest także raportowanie kierownictwu oraz przekazywanie bieżących informacji w temacie produkcji. Ponadto, jest nastawiony na poznawanie potrzeb klientów i rynku oraz odpowiadanie na nie poprzez odpowiednie przygotowanie marketingu produktu, z którym firma wchodzi na rynek sprzedaży. Istotne jest także poznanie i obserwowanie konkurencji oraz wdrożenie ulepszeń własnych produktów. Product manager odpowiada za cały proces tworzenia produktu, a także za jego jakość i cenę, a także za jego dostępność. Musi tym samym dbać o dostępność zasobów do produkcji, nie tylko materiałów ale i infrastruktury.

Dla kogo takie stanowisko?

Menedżer produktu powinien wykazywać się samodzielnością i wysoką decyzyjnością w swojej pracy. Musi być także odpowiedzialny i bardzo dobrze zorganizowany. Ważne są także cechy tj. kreatywność, konsekwencja i wyczucie estetyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.